Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035424 nr. E

35 424 Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

E MOTIE VAN HET LID DE VRIES C.S.

Voorgesteld 7 april 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat er door de corona-crisis behoefte is om tijdelijk digitaal te kunnen vergaderen;

Overwegende dat het voeren van het politieke debat in een digitale omgeving niet optimaal gevoerd kan worden;

Overwegende dat de digitale behandeling van voorstellen en besluitvorming een uit nood geboren experiment is, waar een evaluatiemoment en eventuele aanpassing van de uitvoering daarvan, van groot democratisch belang is;

Overwegende dat normalisering van noodwetgeving ongewenst is;

Constaterende dat de Raad van State het advies heeft gegeven om in de Tijdelijke wet te bepalen dat deze op 1 juni 2020 vervalt, aansluitend bij het beleid van het kabinet inzake evenementen,

Verzoekt de regering om, mede conform het advies van de Raad van State, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te laten vervallen op 1 juni 2020 en telkens een eventuele verlenging van deze wet met een maximale duur van vier weken te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Vries

Otten