35 422 Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, derde lid, wordt «artikel 17» vervangen door «artikel 17 van die wet».

B

In artikel 10, vierde lid, wordt «artikel 223 tot en met 229» vervangen door «de artikelen 223 tot en met 229», «eilandsbesturen» door «het eilandsbestuur» en «afdeling 10.2.2 en 10.2.3» door «de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3».

C

In artikel 12, eerste lid, wordt «168, derde en vierde lid» vervangen door «168, derde en vierde lid,».

D

In artikel 13, derde lid, wordt in artikel 10, vijfde lid, «artikel 223 tot en met 229» vervangen door «de artikelen 223 tot en met 229», «eilandsbesturen» door «het eilandsbestuur» en «afdeling 10.2.2 en 10.2.3» door «de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3».

Toelichting

Onderdeel A

De voorgestelde wijziging in artikel 8, derde lid, is wetstechnisch van aard.

Onderdelen B, C en D

De voorgestelde wijzigingen in de artikelen 10, vierde lid, 12, eerste lid, en 13, derde lid, zijn redactioneel van aard.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven