35 421 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 20 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat privéadressen vindbaar zijn in het Kadaster;

overwegende dat privéadressen vindbaar zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

overwegende dat adresbestanden met privéadressen zelfs via diverse Kamer van Koophandel-producten worden verkocht;

overwegende dat deze privéadressen worden gebruikt voor ongewenste communicatie met diverse beroepsgroepen zoals artsen, advocaten en politici, die zich hierdoor geïntimideerd (kunnen) voelen;

spreekt uit dat het Kadaster en Kamer van Koophandel voortaan geen privéadressen meer verstrekken van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Graus

Bruins

Naar boven