35 421 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2020

Ik heb uw Kamer eerder geïnformeerd over de flitspeilingen die Kantar Public in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat periodiek uitvoert om de houding van burgers tegenover telemarketing te peilen1. De flitspeilingen zijn bedoeld om deze houding over de tijd te volgen en het effect van de zelfreguleringsinitiatieven van de sector te monitoren. Hierbij zend ik u ter informatie twee flitspeilingen die in dat kader door Kantar Public zijn uitgevoerd2. Daaruit volgt het beeld dat consumenten telemarketing over het algemeen niet op prijs stellen, en dat dit de afgelopen periode beperkt is veranderd. Deze flitspeilingen onderschrijven de nut en noodzaak van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen dat aan uw Kamer is aangeboden3.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 35 421, nr. 6.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 35 421, nr. 2.

Naar boven