Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135418 nr. F

35 418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

F MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister aangeeft dat Nederlanders met een dubbele nationaliteit ook in aanmerking komen voor het kiesrecht voor dit kiescollege,

overwegende dat het onwenselijk is dat politiek ambtsdragers een meervoudige nationaliteit hebben,

roept de regering op in het verdere wetgevingstraject maatregelen te treffen om een meervoudige nationaliteit voor leden van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Ton van Kesteren

Bezaan

Van Strien

Faber-van de Klashorst