Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035409 nr. 12

35 409 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nieuwbouwprojecten stil dreigen te vallen omdat niet aan de voorverkoopeis van de te bouwen woningen wordt voldaan;

verzoekt het kabinet, om een regeling te maken waarbij de overheid garant staat voor een deel van de te verkopen woningen om de bouw te blijven stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Smeulders

Beckerman