Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135403 nr. J

35 403 Staat van de Europese Unie 2020

J GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEPUBLICEERD ONDER LETTER I

Voorgesteld 3 november 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

dat de EU het uitgangspunt hanteert dat Jeruzalem een «heilige» stad is voor de drie monotheïstische religies, waaronder het Jodendom;

overwegende, dat Nederland conform de motie-Van der Staaij (34 775, nr. 44) in VN-verband actief stelling dient te nemen tegen landen die disproportioneel agenderen tegen Israël, en onrechtvaardige resoluties af dient te wijzen;

verzoekt de regering, zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam «al-Haram al Sharif», en andere EU-landen te stimuleren hetzelfde te doen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Van Ballekom

Frentrop

Huizinga-Heringa

Faber-van de Klashorst