35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

G0a

In artikel 17 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, eerste zin, doet de belanghebbende aan het college geen mededeling van giften van ten hoogste € 1.200 per jaar als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel m, eerste zinsdeel.

II

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. In onderdeel m wordt na de aanduiding «m.» voor de tekst ingevoegd «giften van ten hoogste € 1.200 per jaar, en andere».

Toelichting

Een bijstandsuitkering is absoluut geen vetpot. Het is daarom begrijpelijk dat mensen met een bijstandsuitkering af en toe ondersteund worden door vrienden of familieleden. Met een tas boodschappen, een pak luiers of simpelweg wat geld. De indiener is van mening dat dergelijke sympathieke gebaren geen invloed moeten hebben op de uitkering. Dit amendement regelt dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden. Op dit moment is dit in een aantal gemeenten (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) al staande praktijk. Met dit amendement wordt geregeld dat in geen enkele gemeente bijstandsgerechtigden bang hoeven te zijn voor sancties, als zij een keertje door iemand worden geholpen.

Renkema

Naar boven