Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 8

35 373 Rusland

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach is opgelaaid;

verzoekt de regering, dit conflict zo snel als mogelijk te agenderen in relevante gremia, zoals de NAVO, OVSE en EU, en te pogen om tot een zo breed mogelijke oproep te komen van de EU om tot een staakt-het-vuren te komen tussen Azerbeidzjan en Armenië en terug te keren naar de onderhandelingstafel middels het Minsk-proces via de OVSE;

verzoekt tevens de regering, in alle relevante gremia Turkije en andere staten op te roepen zich te onthouden van elke vorm van inmenging in het nu oplopende conflict in Nagorno-Karabach,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Helvert

Karabulut

Van der Staaij

Van den Nieuwenhuijzen