Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 5

35 373 Rusland

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN NIEUWENHUIJZEN EN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Netherlands Education Support Office (Neso) in Rusland uiterlijk in 2021 gaat sluiten;

overwegende dat geen concreet alternatief hiervoor in de plaats lijkt te komen;

van mening dat dit gezien de beoogde inzet op de people-to-peoplecontacten met Rusland zeer ongewenst is;

verzoekt de regering, het Neso-kantoor in Rusland niet te sluiten zolang er geen alternatief is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Nieuwenhuijzen

Ploumen