Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 3

35 373 Rusland

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de agressieve Russische politiek en gelet op de sancties die momenteel van kracht zijn;

roept het kabinet op vast te houden aan de tegen Rusland geldende sancties zolang Rusland niet aan de voorwaarden voor opheffing voldoet, en hier in de Europese Unie actief voor te pleiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Koopmans