35 373 Rusland

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland en Rusland belangrijke handelspartners van elkaar zijn en de Russische markt vanwege zijn omvang interessant is voor Nederlandse bedrijven en investeerders;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk weer een handelsmissie te organiseren naar Rusland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Wilders

Naar boven