Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 16

35 373 Rusland

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een eensgezinde benadering van Rusland door de EU nastreeft;

overwegende dat de betrekkingen met Rusland ingevuld moeten worden vanuit het Nederlands belang en dat het streven naar een eensgezinde EU-benadering het Nederlands belang in de weg zit;

verzoekt de regering, een eigen van de EU onafhankelijk Ruslandbeleid te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Wilders