Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 13

35 373 Rusland

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maatschappelijke verbinding met Rusland van belang is;

verzoekt de regering, zich bij wijze van «cultuurdiplomatie» extra in te spannen voor uitwisseling van objecten tussen Nederlandse en Russische musea, zoals het schilderij De verloren zoon van Rembrandt vanuit de Hermitage in Sint-Petersburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ploumen