Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 12

35 373 Rusland

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het project Nord Stream 2 symbool staat voor de Europese afhankelijkheid van Russisch gas;

verzoekt de regering zich ook in EU-verband te blijven inspannen voor het minimaliseren van de afhankelijkheid van Russisch gas door te bevorderen dat meer geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld gas uit de Verenigde Staten en in alternatieve energiebronnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij