Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135373 nr. 11

35 373 Rusland

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS de afgelopen jaren tal van beleidskeuzes hebben gemaakt die zich moeizaam verhouden tot waarden waar Nederland en de EU voor zeggen te staan;

verzoekt de regering een VS-strategie op te stellen om na te gaan of en zo ja op welke wijze onze houding ten opzichte van deze grootmacht gewijzigd dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut