Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135355 nr. 7

35 355 Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN DAM

Ontvangen 2 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 35a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Toelichting

Met deze wet worden relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond voor bepaalde functies. Hiermee wordt voorkomen dat «verkeerde» personen niet op bepaalde kwetsbare posities terechtkomen, van waaruit ze de georganiseerde criminaliteit bewust of onbewust kunnen faciliteren. De lijst van beroepen waarvoor dit regime gaat gelden en de wijze van toetsing worden geregeld bij ministeriële regeling. Politiegegevens zijn niet gebaseerd op een rechterlijk oordeel. Het aanwenden van deze gegevens om zo personen uit bepaalde functies te weren dient daarom aan verzwaarde parlementaire controle onderworpen te worden. Dit amendement maakt die controle mogelijk.

Van Wijngaarden Van Dam