Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035350-B nr. 7

35 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 13 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 1.445.991.000» vervangen door «€ 1.745.991.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 300.000 (x € 1.000).

Toelichting

Terwijl het begrotingsoverschot 10 miljard euro bedraagt, leven in Nederland 584.000 huishoudens in armoede. Daaronder bevinden zich ruim 260.000 kinderen. Het CBS constateerde onlangs dat het risico op armoede niet is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Er is dus feitelijk geen vooruitgang geboekt.

Dit amendement maakt eenmalig 300 miljoen euro uit het begrotingsoverschot over naar het gemeentefonds teneinde alle gezinnen die in armoede leven via de gemeente een eindejaarsgift van 500 euro te geven.

Indieners willen dat naast deze incidentele eindejaarsgift in 2020 wordt toegewerkt naar een structurele oplossing. Dat kan door het verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. In afwachting van deze structurele oplossing wordt met dit amendement alvast een handreiking gedaan naar de gezinnen in armoede.

Jasper van Dijk Alkaya


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging in de toelichting en ondertekening.