35 350 Najaarsnota 2019

Nr. 13 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN OTTERLOO TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie Economische Zaken en Klimaat de parlementair advocaat en de Griffie heeft verzocht een analyse te maken naar het budgetrecht van de Kamer in relatie tot aanvullende afspraken onder het akkoord op hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil;

overwegende dat daarin de mogelijkheid is uitgewerkt om de afspraken aan de Kamer voor te leggen alvorens definitief te worden;

verzoekt de regering, de Kamer vooraf (indien het echt niet anders kan op vertrouwelijke wijze) te informeren over:

  • 1: de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil; en

  • 2: de inhoud van het addendum voordat deze definitief wordt ondertekend;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Van Otterloo

Naar boven