35 348 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de erkenning van islamitische huwelijken shariawetgeving wordt toegepast en dat daardoor vele misstanden in die islamitische huwelijken plaats (kunnen) vinden;

verzoekt de regering, (de erkenning van) islamitische huwelijken onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders

Naar boven