Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135341 nr. 14

35 341 Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven»

Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN WIJNGAARDEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 1 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Nederland honderden verborgen vrouwen slachtoffer zijn van «huwelijkse uitbuiting»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier huwelijkse uitbuiting en het profiteren daarvan effectief kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door een wijziging in de strafbaarstelling van mensenhandel, en met een concreet voorstel de Kamer te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Wijngaarden