35 340 Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

Nr. 7 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN EN ÖZÜTOK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 29 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 5 van de Grondwet het petitierecht regelt waardoor burgers zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot de regering of de volksvertegenwoordiging kunnen richten;

constaterende dat diverse parlementen, zoals in Groot-Brittannië, voor petities een digitaal platform bieden waar een vooraf bepaald aantal inwoners petities kunnen starten en daarvoor aanvullende ondersteuning in de vorm van ondertekeningen kunnen verzamelen;

constaterende dat voor dergelijke platforms de regeling geldt dat bij voldoende ondersteuning voor een petitie de regering verplicht is een reactie op het onderwerp te geven of het parlement dient te overwegen een debat over het onderwerp te agenderen;

spreekt de wens uit te onderzoeken, mede op basis van de internationale voorbeelden, of en hoe een dergelijk platform met een vergelijkbare regeling voor de Tweede Kamer toepasbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van der Molen

Özütok

Naar boven