Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035336 nr. 18

35 336 Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 22 april 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, komt het voorgestelde artikel 10b21, vierde lid, te luiden:

  • 4. Leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag van de instelling niet in de gelegenheid gesteld het examen van de basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs af te leggen dan nadat zij in het vierde leerjaar aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 29, eerste lid, afgelegd hebben.

II

In artikel V, onderdeel F, komt het voorgestelde artikel 27l, vierde lid, te luiden:

  • 4. Leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag van de instelling niet in de gelegenheid gesteld het examen van de basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs af te leggen dan nadat zij in het vierde leerjaar aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 72, eerste lid, afgelegd hebben.

III

In artikel XI, onderdeel 1, onder E, komt het voorgestelde artikel 2.107l, vierde lid, te luiden:

  • 4. Leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag van de instelling niet in de gelegenheid gesteld het examen van de basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs af te leggen dan nadat zij in het vierde leerjaar aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 2.51, eerste lid, afgelegd hebben.

IV

In artikel XI, onderdeel 3, onder E, komt het voorgestelde artikel 2.107l, vierde lid, te luiden:

  • 4. Leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag van de instelling niet in de gelegenheid gesteld het examen van de basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs af te leggen dan nadat zij in het vierde leerjaar aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 2.51, eerste lid, afgelegd hebben.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er geen mbo-niveau 2-diploma kan worden behaald zonder dat er een examen afgelegd is – ongeacht de uitslag daarvan – voor het behalen van een vmbo-diploma. Dit om te voorkomen dat het civiel effect van het vmbo-diploma onder druk komt te staan.

Het ontbreken van de gelegenheid om dat diploma te behalen, is volgens de indiener een uitnodiging om de inzet op het vmbo te verwaarlozen.

Indiener onderkent ten volle de voordelen van het geïntegreerde mbo 2-traject, maar wil geen kans onbenut laten om deze vaak kwetsbare doelgroep een kans te geven zich te kwalificeren.

Beertema