Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035336 nr. 12

35 336 Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ROG

Ontvangen 20 april 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 10b11 als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel h en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

2. In het derde lid wordt «onderdelen h en i» vervangen door «onderdelen h tot en met j».

II

In artikel V, onderdeel F, wordt het voorgestelde artikel 27b als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel h en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

2. In het derde lid wordt «onderdelen h en i» vervangen door «onderdelen h tot en met j».

III

In artikel XI, onderdeel 1, onder E, wordt het voorgestelde artikel 2.107b als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel h en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

2. In het derde lid wordt «onderdelen h en i» vervangen door «onderdelen h tot en met j».

IV

In artikel XI, onderdeel 3, onder E, wordt het voorgestelde artikel 2.107b als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel h en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

2. In het derde lid wordt «onderdelen h en i» vervangen door «onderdelen h tot en met j».

Toelichting

De leerlingen, ouders en docenten vallen onder verschillende medezeggenschapsregimes; WMS voor ouders, docenten en leerlingen op het vmbo en de WEB en WOR voor respectievelijk ouders en studenten op het mbo en docenten op het mbo. Voor met name vmbo-leerlingen die nog staan ingeschreven op het BRINnummer van de middelbare school, maar les krijgen in een mbo-omgeving met voornamelijk mbo-docenten is het niet altijd gelijk duidelijk onder welk medezeggenschapsregime zij vallen.

Dit amendement regelt dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vmboschool en de mbo-instelling tevens afspraken moeten worden gemaakt over het medezeggenschapsregime waar de leerling gedurende de verschillende fases van de doorlopende leerlijn onder valt, waarbij duidelijk gemaakt wordt onder welk geschillenregime de desbetreffende leerling valt.

Rog