Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035336 nr. 11

35 336 Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 20 april 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in de aanhef «twaalf artikelen» vervangen door «elf artikelen» en vervalt het voorgestelde artikel 10b21.

II

In artikel I, onderdeel F, onder 1, wordt het voorgestelde lid 5a als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21».

2. In onderdeel a vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

III

In artikel I, onderdeel G, wordt het voorgestelde artikel 58b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21».

2. In het derde lid wordt «en 10b19 tot en met 10b21» vervangen door «, 10b19 en 10b20».

IV

In artikel I, onderdeel H, onder 2, wordt «tot en met 10b21» vervangen door «tot en met 10b20».

V

In artikel I, onderdeel I, vervalt in het voorgestelde artikel 96t «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21, tweede lid,».

VI

In artikel I, onderdeel J, onder 1, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21».

VII

In artikel II, onderdeel B, vervallen «wordt na «8.4.2,» telkens ingevoegd «8.4.3» en» en «8.5.3,».

VIII

In artikel II, onderdeel C, wordt het voorgestelde artikel 1.4.2 als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

2. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 10b21 van de Wet op het voortgezet onderwijs».

3. In het derde lid vervalt «8.4.3».

IX

In artikel II, onderdeel D, vervalt «de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.4.3 of 8.5.3».

X

Artikel II, onderdeel G, vervalt.

XI

Artikel II, onderdeel H, vervalt.

XII

In artikel II, onderdeel I, vervalt in het voorgestelde opschrift «, geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding».

XIII

In artikel II, onderdeel J, wordt in de aanhef «worden twee artikelen» vervangen door «wordt een artikel» en vervalt het voorgestelde artikel 8.5.3.

XIV

In artikel III, onderdeel A, wordt «tot en met artikel 10b21» vervangen door «tot en met 10b20».

XV

In artikel III, onderdeel B, vervalt in het voorgestelde artikel 143a «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21, tweede lid, van die wet».

XVI

In artikel III, onderdeel C, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 van die wet».

XVII

In artikel IV, onderdeel A, vervalt «10b21, tweede lid,».

XVIII

In artikel IV, onderdeel B, vervalt «10b21, tweede lid».

XIX

In artikel V, onderdeel B, onder 1, vervallen in het voorgestelde vijfde lid «of 27l, tweede lid,» en «of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

XX

In artikel V, onderdeel F, wordt in de aanhef «twaalf artikelen» vervangen door «elf artikelen» en vervalt het voorgestelde artikel 27l.

XXI

In artikel V, onderdeel H, onder 1, wordt het voorgestelde negende lid als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l».

2. In onderdeel a vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

XXII

In artikel V, onderdeel I, wordt het voorgestelde artikel 114b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l».

2. In het derde lid wordt «en 27j tot en met 27l» vervangen door «, 27j en 27k».

XXIII

In artikel V, onderdeel J, vervalt in het voorgestelde artikel 170a «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l, tweede lid,».

XXIV

In artikel V, onderdeel K, onder 1, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l».

XXV

In artikel VI, onderdeel B, vervalt «, 8.4.3».

XXVI

In artikel VI, onderdeel C, wordt het voorgestelde artikel 1.4.3 als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

2. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 27l van de Wet voortgezet onderwijs BES».

3. In het derde lid vervalt «8.4.3,».

XXVII

In artikel VI, onderdeel D, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l van de Wet voortgezet onderwijs BES».

XXVIII

In artikel VI, onderdeel F, vervalt in het voorgestelde vierde lid, onderdeel b, «en de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

XXIX

Artikel VI, onderdeel G, vervalt.

XXX

Artikel VI, onderdeel H, vervalt.

XXXI

In artikel VII, onderdeel A, vervalt «27l, tweede lid,».

XXXII

In artikel VII, onderdeel B, vervalt «27l, tweede lid,».

XXXIII

In artikel IX, onderdeel 1, vervalt in het voorgestelde onderdeel B «8.4.3,».

XXXIV

In artikel XI, onderdeel 1, onder C, subonderdeel 2, wordt «tot en met 2.107l» vervangen door «tot en met 2.107k».

XXXV

In artikel XI, onderdeel 1, onder E, wordt in de aanhef «twaalf artikelen» vervangen door «elf artikelen» en vervalt het voorgestelde artikel 2.107l.

XXXVI

In artikel XI, onderdeel 1, onder H, wordt het voorgestelde artikel 2.109a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

2. In het derde lid wordt «en 2.107j tot en met 2.107l» vervangen door «, 2.107j en 2.107k».

XXXVII

In artikel XI, onderdeel 1, onder I, vervalt in het voorgestelde artikel 5.42a «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l, tweede lid,».

XXXVIII

In artikel XI, onderdeel 1, onder J, vervalt in het voorgestelde artikel 7.13a, eerste lid, «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

XXXIX

In artikel XI, onderdeel 1, onder K, subonderdeel 1, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

XL

In artikel XI, onderdeel 1, onder L, vervallen in het voorgestelde artikel 11.10a «of 2.107l, tweede lid,» en «of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

XLI

In artikel XI, onderdeel 3, onder C, subonderdeel 2, wordt «2.107l» vervangen door «2.107k».

XLII

In artikel XI, onderdeel 3, onder E, wordt in de aanhef «twaalf artikelen» vervangen door «elf artikelen» en vervalt het voorgestelde artikel 2.107l.

XLIII

In artikel XI, onderdeel 3, onder H, wordt het voorgestelde artikel 2.109a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

2. In het derde lid wordt «en 2.107j tot en met 2.107l» vervangen door «, 2.107j en 2.107k».

XLIV

In artikel XI, onderdeel 3, onder I, vervalt in het voorgestelde artikel 5.42a «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l, tweede lid,».

XLV

In artikel XI, onderdeel 3, onder J, vervalt in het voorgestelde artikel 7.13a, eerste lid, «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

XLVI

In artikel XI, onderdeel 3, onder K, subonderdeel 1, vervalt «of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

XLVII

In artikel XI, onderdeel 3, onder L, vervallen in het voorgestelde artikel 11.10a «of 2.107l, tweede lid,» en «of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding».

Toelichting

Dit amendement regelt dat er geen mbo-niveau 2-diploma kan worden behaald zonder het behalen van een vmbo-diploma. Dit om te voorkomen dat het civiel effect van het vmbo-diploma onder druk komt te staan.

Het ontbreken van de noodzaak om dat diploma te behalen, is volgens de indiener een uitnodiging om de inzet op het vmbo te verwaarlozen.

Beertema