Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035334 nr. 86

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek getiteld «Niet alles kan overal»1. De voorzitter van het Adviescollege, de heer Remkes, heeft dit zojuist aan mij aangeboden.

Het kabinet zal het advies goed bestuderen en uw Kamer een kabinetsreactie doen toekomen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl