Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035334 nr. 7

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 14 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in haar brief van 13 november jongstleden heeft aangekondigd dat er ruimte komt voor zeven MIRT-projecten;

van mening dat de beperkte stikstofruimte die ontstaat uitsluitend zou moeten worden ingezet voor natuurbehoud, volkshuisvesting en vitale infrastructuur;

verzoekt de regering, af te zien van haar voorstel om nu de betreffende zeven MIRT-projecten uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar