Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035320 nr. 7

35 320 Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel XXXII, onderdeel B, van het voorstel van wet worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

C

In artikel 4 wordt «onderdelen a tot en met e» vervangen door «onderdelen a tot en met d».

D

Artikel 7, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «onderdelen a tot en met e» vervangen door «onderdelen a tot en met d».

2. In onderdeel b wordt «onderdeel f» vervangen door «onderdeel e».

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderdelen a tot en met e» vervangen door «onderdelen a tot en met d».

2. In het tweede lid wordt «onderdeel f» vervangen door «onderdeel e».

Toelichting

Met deze zuiver technische nota van wijziging wordt het wetsvoorstel op een onderdeel gecorrigeerd. De verlettering van de onderdelen van artikel 3, eerste lid, van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013, was nog niet doorgevoerd in de artikelen 4, 7 en 8 waarin verwijzingen staan naar de onderdelen van artikel 3, eerste lid.

Deze nota van wijziging wordt gegeven mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven