Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135319 nr. 8

35 319 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2020

Hierbij bied ik u nogmaals de nota van wijziging aan bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (Kamerstuk 35 319).

Dit betreft een aangevulde versie van de nota van wijziging van 14 september 2020 (Kamerstuk 35 319, nr. 7). In die eerder aan uw Kamer gestuurde nota van wijziging was per abuis een deel van de toelichting niet opgenomen. In deze versie van de nota van wijziging is de toelichting aangevuld. Het betreft de toelichting op onderdeel A, onder 1, van de nota van wijziging.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga