35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

35 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2020

De vaste commissie voor Financiën heeft bij brief d.d. 13 maart 2020 verzocht om uw Kamer voor de procedurevergadering van 20 mei 2020 een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de maatregelen en wetsvoorstellen die naar verwachting zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Ook heeft de vaste commissie voor Financiën bij brief d.d. 9 april 2020 verzocht om een geactualiseerd overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die dit jaar ingediend worden.

Er wordt op dit moment gewerkt aan de vormgeving van de maatregelen die vermoedelijk worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021 en per 1 januari 2021 in werking treden. U vindt daarvan bijgevoegd een overzicht1.

Het pakket Belastingplan 2021 bestaat komend jaar vermoedelijk uit meerdere wetsvoorstellen. Naast de wetsvoorstellen Belastingplan 2021 en Overige fiscale maatregelen 2021 wordt in lijn met de motie van het lid Lodders c.s. een wetsvoorstel opgesteld met de eerste verbeteringen en alternatieven op weg naar een beter en menselijker systeem binnen het toeslagenstelsel.2 Dit wordt ook benoemd in de kabinetsinzet Toeslagen.3 Uw Kamer wordt op korte termijn meer in detail geïnformeerd over de maatregelen op toeslagengebied. Daarnaast wordt – indien noodzakelijk – een aantal al bij beleidsbesluit getroffen fiscale coronamaatregelen in een wetsvoorstel bij het pakket Belastingplan 2021 opgenomen.4 Ook is het streven om het wetsvoorstel CO2-heffing industrie met Prinsjesdag onderdeel te laten zijn van het pakket Belastingplan 2021. De internetconsultatie over dit voorstel duurt nog tot en met 29 mei 2020.5

Bij dit overzicht dient te worden aangetekend dat de inhoud van het pakket Belastingplan 2021 pas kort voor Prinsjesdag stilstaat en dat tot die tijd nog kan wijzigen. Dit hangt samen met de verschillende stadia van vormgeving en besluitvorming waarin de maatregelen zicht bevinden. Voor nagenoeg alle maatregelen moet bijvoorbeeld de uitvoeringstoets nog worden afgerond.

Daarnaast vindt u bijgevoegd ook het geactualiseerde overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die wij verwachten dit jaar bij uw Kamer in te dienen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 582.

X Noot
3

Kamerstuk 31 066, nr. 624.

X Noot
4

Kamerstuk 35 420, nr. 26.

Naar boven