Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035302 nr. 37

35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2019

Tijdens het Wetgevingsoverleg inzake Belastingplan 2020 van 4 november jl. verzocht u, bij monde van Kamerlid Omtzigt (CDA), om toezending van de door de Belastingdienst uitgebrachte herziene uitvoeringstoets inzake de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dit verzoek aan mij door te geleiden.

Ik had voorzien u deze als bijlage bij de ministeriële regeling te doen toekomen. Daar deze echter niet per omgaande zal worden gepubliceerd, kom ik graag aan uw verzoek tegemoet1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl