35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de deadline van 1 oktober en een latere deadline van 31 oktober voor de tussenrapportage over de oplossing van het CAF en CAF-gerelateerde zaken gemist heeft;

constaterende dat in CAF-zaken nog steeds invorderingsmaatregelen genomen worden, die dus mogelijk onterecht zijn;

verzoekt de regering, onmiddellijk de invordering tijdelijk te stoppen bij toeslagzaken die CAF-gerelateerd zijn en waarbij er een vermoeden bestaat dat er onterecht of te hard gehandeld is, en daar geen dwangmiddelen te gebruiken;

verzoekt de regering voorts op verzoek, wanneer opzet/grove schuld bij toeslagen is tegengeworpen, mensen of rechtbanken een onvolledig dossier krijgen en bezwaar niet als bezwaar of te traag behandeld is, ervoor te zorgen dat in deze gevallen voorlopig niet overgegaan wordt tot zware dwangmaatregelen zoals huisuitzetting en inbeslagname van auto's, en waar enigszins redelijk een betalingsregeling aan te bieden of uitstel van betaling te bieden tot 31 december in verband met de commissie-Donner;

verzoekt de regering tevens, bij de rapportage in november ook een volledig feitenrelaas te verschaffen met onder andere wie wanneer welk besluit in CAF-gerelateerde zaken genomen heeft en op basis van welke informatie, en welke handelingen onrechtmatig waren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Lodders

Leijten

Naar boven