Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035302 nr. 10

35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 9 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,70%» vervangen door «9,52%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

II

In artikel II, onderdeel A, derde onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,70%» vervangen door «9,52%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

III

In artikel II, onderdeel B, eerste onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,45%» vervangen door «9,27%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

IV

In artikel II, onderdeel B, tweede onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,45%» vervangen door «9,27%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

V

In artikel II, onderdeel E, eerste onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,70%» vervangen door «9,52%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

VI

In artikel II, onderdeel E, tweede onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,70%» vervangen door «9,52%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

VII

In artikel II, onderdeel F, eerste onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,45%» vervangen door «9,27%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

VIII

In artikel II, onderdeel F, tweede onderdeel, wordt in de voorgestelde tarieftabel «9,45%» vervangen door «9,27%» en wordt «49,50%» vervangen door «52%».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het toptarief wordt verhoogd naar 52% en dat de opbrengst terug wordt gesluisd naar het tarief 1e schijf.

Nijboer