35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN KUIK

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het commercieel seksueel uitbuiten van kinderen komt nog altijd op grote schaal voor en maakt miljoenen slachtoffers.

Nederlandse maatschappelijke organisaties, onder meer organisaties die samenwerken in de Down to Zero-alliantie binnen de SRGR-partnerschappen, verrichten belangrijk en succesvol werk in het tegengaan van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Echter, er is extra inzet nodig om dit te bestrijden met name in Azië en Latijns-Amerika.

Daarom wordt met dit amendement beoogd in het nieuwe SRGR-kader structureel aandacht te besteden aan de directe bestrijding van kinderprostitutie door hier vanaf 2020 jaarlijks 5 miljoen euro voor uit te trekken.

Dekking wordt gevonden binnen artikel 3 Sociale Vooruitgang in het nog niet verplichte deel van de bijdragen aan enkele internationale organisaties.

Voordewind Kuik

Naar boven