35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN WEVERLING

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Er zal eenmalig 2 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het publieke samenwerkingsverband Trade&InnovateNL, waarin de vijf Regionale Ontwikkeling Maatschappijen (ROM), de grote steden en RVO samenwerken aan internationalisering. Binnen begrotingsartikel 1.2 wordt deze 2 miljoen gealloceerd.

Het toekennen van extra middelen betreft een tweejarige pilot ter bevordering van internationalisering van het MKB. Deze Trade&InnovateNL partners dienen deze eenmalige financiële injectie de komende twee jaar te gebruiken om hiermee de internationaliseringsprojecten van het MKB een extra impuls te geven. Deze extra vrijgemaakte middelen voor Trade&InnovateNL worden in eerste instantie toegekend aan de ROMs.

Doel van het amendement is de kans voor het MKB in de internationale handel en op buitenlandse markten te versterken. De Nederlandse lokale economie heeft immers een groot potentieel en het buitenland is voor hen een ongekend grote markt met oneindig veel mogelijkheden. Vaak zijn het kleine bedrijven die wel willen, maar niet kunnen omdat de internationale markt op gaan extra investeringen vraagt zoals marktonderzoek, extra personeel, extra productie en reiskosten. Nationale en regionale samenwerking is daarom cruciaal om een goede propositie neer te kunnen zetten.

Amhaouch Weverling

Naar boven