Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVII nr. 16

35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BOUALI

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener wenst met dit amendement een toekenning van 5 miljoen EUR aan het tegengaan van ontbossing en het verduurzamen van lokale boeren wereldwijd te bewerkstelligen.

Afgelopen zomer werd de wereld opgeschrikt door hevige bosbranden in de Amazone. Hoewel de publieke aandacht hiervoor weliswaar is afgenomen, zijn de problemen daarmee verre van opgelost. Ook in andere gebieden, zoals het regenwoud in Indonesië en de Congobekken in Afrika hebben te kampen met ontbossing op grote schaal. Ontbossing, zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap, gaat wereldwijd in razendsnel tempo. Zo gaat bijvoorbeeld in Brazilië dagelijks ongeveer 400 hectare bos verloren, terwijl ontbossing een van de grootste oorzaken is voor klimaatverandering. Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. Alle reden dus om zuinig te zijn op de longen van onze aarde. Gezien de aard van de ontbossing in het Amazonegebied, moedigt de indiener aan om hierop bijvoorbeeld samen te werken met Brazilië en Colombia.

De indiener acht het noodzakelijk om met dit amendement expliciet budget te reserveren om ontbossing wereldwijd tegen te gaan en tegelijkertijd verduurzaming van lokale landbouw in deze gebieden te bevorderen. Tevens aangezien deze opgave is opgenomen in het Parijsakkoord en de indiener het daarom ziet als één van onze prioriteiten wereldwijd.

Bouali