Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 91

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 91 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN RAEMAKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 75

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat patiënten met Q-koorts chronische langetermijngevolgen ondervinden;

constaterende dat Q-support vooralsnog op 1 mei 2021 op zal houden te bestaan;

overwegende dat er vanuit patiënten, gemeenten en zorgaanbieders behoefte blijft aan een centraal punt voor laagdrempelig overleg, informatie en begeleiding, waarbij patiëntenzorg, onderzoek en scholing verbonden worden;

verzoekt de regering, met een plan te komen hoe de ondersteuning voor patiënten met Q-koorts, gemeenten en zorgaanbieders na 1 mei 2021 geborgd blijft in de vorm van een zodanig loket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Raemakers