Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 74

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VELDMAN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het goede gesprek in de spreekkamer, waarbij arts en patiënt samen beslissen over de behandeling, leidt tot betere zorg;

overwegende dat «Samen Beslissen» onderdeel is van landelijke opleidingsplannen en er ook afspraken over zijn gemaakt in de hoofdlijnenakkoorden;

overwegende dat opleidingsinstituten op verschillende manieren vormgeven aan «Samen Beslissen» en niet voor alle opleidingsrichtingen een onderwijsprogramma over «Samen Beslissen» beschikbaar is;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier «Samen Beslissen» beter in de opleidingen en bijscholingen verankerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Veldman