Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 64

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen waar zij wil bevallen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie per 2021 af te schaffen en de Kamer daarover te informeren vóór het overleg met de Kamer over het pakketbeheer in juni 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Agema

Ellemeet