Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 23

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000).

Toelichting

Als je ziek wordt wil je zeker zijn van goede zorg. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken en daar waardering voor verdienen. Maar de mensen in de zorg dreigen nu kopje onder te gaan. Het tekort aan doktersassistenten brengt de toegang tot de zorg en de patiëntveiligheid in gevaar. Dit amendement beoogt financiële ruimte te bieden om te investeren in doktersassistenten in regio’s waar de werkdruk het hoogst en de tekorten het grootst zijn. Hiervoor wordt jaarlijks 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Dekking wordt gevonden in de middelen die vrijkomen bij het niet verlagen van de vennootschapsbelasting vanaf 2021 zoals voorgesteld in amendement 35 302, nr. 5.

Ploumen