Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 20

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

Er zijn duizenden websites en apps waar mensen informatie en vragen over hun gezondheid op kunnen zoeken. Echter, deze websites en apps zijn niet altijd betrouwbaar qua inhoud/effectiviteit dan en/of qua gegevensveiligheid. UMC Leiden heeft daarvoor National eHealth Living Lab (NeLL) opgericht. NeLL werkt hierin samen met GGD (voor GGD-appstore), MIND (voor GGZ-appstore) en Patiëntenfederatie. NeLL onderzoekt en checkt in samenwerking met studenten van universiteiten en hogescholen door heel Nederland apps en websites, maar mist de middelen om dit adequaat op te pakken. Indieners stellen hiervoor extra financiële middelen in de begroting te reserveren van € 150.000,–.

Er is zeer veel aanbod, maar het vinden van een juiste en betrouwbare app in de standaard appstores is voor burgers maar óók voor professionals zeer moeilijk. Er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps, waardoor advisering door zorgprofessionals erg moeilijk is. Slechts enkele apps, die in medische behandelingen worden ingezet, zijn gevalideerd. Een wetenschappelijke validering is noodzakelijk om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Eerder uitgevoerde beperkte studies van enkele tientallen apps (door het RIVM naar de CE-certificering) bieden slechts een momentopname van een zeer beperkt aantal apps. Er is op dit moment behoefte aan een structureel kwaliteitssysteem dat een continue basis geeft van beschikbare en betrouwbare gezondheidsapps. Het doel van het amendement is het beschikbaar stellen van middelen voor het ontwikkelen van een continue, zichzelf vernieuwende, betrouwbare keuzehulp voor alle burgers én hulpverleners. Zij kunnen op een gemakkelijke manier een beter geïnformeerde keuze maken uit getoetste en betrouwbare websites en gezondheidsapps. NeLL test en valideert de websites en apps; de resultaten worden op dezelfde wijze zichtbaar gemaakt op websites en apps van NeLL, de GGD, MIND en de Patiëntenfederatie. Zo werken we er naartoe dat over dezelfde app op verschillende plekken ook dezelfde informatie staat.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2.

Van den Berg Veldman