Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 15

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN PLOUMEN

Ontvangen 29 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor klinisch onderzoek naar hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking. In Nederland leven naar schatting 41.000 vrouwen die een vorm van genitale verminking hebben ondergaan.1 Genitale verminking is een zeer ernstige schending van de lichamelijke integriteit van vrouwen en kan leiden tot lichamelijke, psychische en seksuele problemen. De gevolgen hiervan moeten dan ook zoveel mogelijk worden beperkt. De indiener wil daarom dat de hersteloperaties (ook wel: reconstructie) na genitale verminking in de basisverzekering worden opgenomen, mits ze veilig en effectief zijn. Over beide aspecten bestaat in de wetenschap echter nog onvoldoende duidelijkheid. Daarom is op korte termijn onderzoek nodig, zodat ook over de mogelijke vergoeding meer duidelijkheid komt.

In de conceptleidraad van de betrokken beroepsgroepen, die de Minister binnenkort aan het Zorginstituut voorlegt, staat dat de beschikbare literatuur met betrekking tot reconstructie, het doel en de mogelijkheden gering is. Er is volgens de beroepsgroepen behoefte aan een klinische trial van goede kwaliteit om de veiligheid en effectiviteit te onderzoeken. De indiener onderschrijft dit standpunt. Zonder gedegen onderzoek is het onaannemelijk dat hersteloperaties in aanmerking komen voor vergoeding uit het basispakket. Door de eerdere motie Raemakers/Sjoerdsma zal de Minister het Zorginstituut vragen om advies over de vormgeving van zo’n klinische trial.2 Nu de conceptleidraad wordt voorgelegd, is het tijd dat ook het geld voor de noodzakelijke klinische trial wordt vrijgemaakt. Zodat de getroffen vrouwen in ons land spoedig de duidelijkheid krijgen die zij verdienen.

De dekking van dit amendement wordt voor 2020 gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2.

Raemakers Ploumen