Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 147

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zorgprofessional hard werkt om mensen beter te maken, maar dat het proces ook klimaatverandering en milieuvervuiling met zich mee brengt, en dit wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte leidt,

overwegende dat de zorgsector verantwoordelijk is voor tenminste 7% van de CO2 uitstoot in Nederland en veel afval produceert,

constaterende dat de initiatieven in de zorgsector om de CO2-footprint terug te dringen en het verminderen van afval nog een intensivering kunnen gebruiken,

van mening dat ook de zorgsector een belangrijke bijdrage wil, kan én moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd,

van mening dat ook bij het verduurzamen van de zorgsector de kwaliteit van zorg altijd doorslaggevend is,

verzoekt de regering, de bestaande subsidieregelingen op het gebied van klimaat en milieu toegankelijk te maken voor zorginstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber