Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 139

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN HELDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Nederlandse banken voetbalclubs niet langer als klant willen nemen;

  • Nederlandse voetbalclubs daardoor hun financiële zaken in het buitenland zullen gaan doen;

  • dit mogelijk leidt tot een verminderd zicht op de financiële handelingen van clubs;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de onbedoelde neveneffecten van het antiwitwasbeleid in de sport kunnen worden tegengegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Helder