Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 135

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met de KNVB afgesproken heeft eind januari met een aanvalsplan tegen racisme in het voetbal te komen;

constaterende dat hierbij gemeenten nog niet betrokken zijn;

constaterende dat gemeenten wel een belangrijke rol hebben, aangezien zij verantwoordelijkheid dragen voor de openbare orde en omdat zij vaak een financiële relatie met de betaaldvoetbalorganisatie hebben;

verzoekt de regering, om bij de uitwerking van het aanvalsplan ook betrokken gemeenten te betrekken door bijvoorbeeld afspraken te maken om betaaldvoetbalorganisaties die onvoldoende optreden tegen discriminatie en racisme, voortaan op geen enkele manier meer financieel te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels