Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 132

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voorkomen moet worden dat voetbalclubs in handen vallen van ongewenste investeerders die clubs opkopen met geld uit illegale of criminele praktijken;

spreekt uit dat voetbal van en voor de mensen is en geen speeltje van investeerders die geen oog hebben voor de cultuur, de identiteit van de voetbalclub en de regio;

constaterende dat onderzoek wordt gedaan naar criminaliteit en ondermijning in de sport;

verzoekt de regering, na ommekomst van het onderzoek in gesprek te gaan met supporters, voetbalclubs en de KNVB over de mogelijkheden om supporters meer zeggenschap te geven over zaken die de identiteit van de club raken, bijvoorbeeld doordat zij vetorecht verkrijgen op de naam, logo, clubkleuren en de thuisbasis van de club, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen