Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 131

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN DIERTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit eerste onderzoeken blijkt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport veel hoger kunnen zijn dan de kosten, waardoor blijkt dat investeringen in sport niet alleen maatschappelijke maar ook financiële meerwaarde hebben;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afnemende zorgkosten, bijvoorbeeld door de bijdrage aan een gezonde leefstijl en de kwaliteit van leven, en de Kamer hierover in de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Diertens