Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 130

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te garanderen dat gemeenten zo snel mogelijk volledig gecompenseerd worden voor het nadeel dat zij lijden vanwege de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen