Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 11

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De grafiek bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 18.908,6 miljoen.

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). afbreekTotaal € 18.908,6 miljoen.

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 133,6 miljoen.

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). afbreekTotaal € 133,6 miljoen.

Toelichting

In de begrotingswet is op pagina 4 abusievelijk een staafgrafiek opgenomen met de toelichting dat het om bedragen x € 1.000 gaat, terwijl het hier gaat om een weergave van bedragen x € 1 miljoen. De begrotingsstaat waar deze grafiek een afgeleide van is, is wel juist opgenomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins