35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2020

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bijstelling van het Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW aan1.

Hierin beschrijft de Inspectie SZW de aanpassing van voorgenomen activiteiten in 2020 in verband met het COVID 19 virus.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven